Systemy detekcji wycieków i czujniki

System detekcji wycieków Sens8®

Sens8 to nowoczesna, prosta w obsłudze i niezawodna centralka służąca detekcji wycieków, obsługująca do 8 czujników różnego typu. Jest rozwiązaniem przemysłowym, które łączy sprawdzone rozwiązania wynikające z wieloletniego doświadczenia firmy, z nowoczesnym podejściem. Centralka posiada intuicyjny na którym można odczytać stan każdego z czujników oaz przycisk kasowania sygnału dźwiękowego alarmu. Programowanie centralki oraz podgląd graficzny wskazań i parametrów odbywa się poprzez dedykowaną aplikację na Android z bezpieczną komunikacją Bluetooth®. Posiada 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych oraz opcjonalnie komunikację GSM lub Modbus, dzięki czemu może służyć również jako system automatyzacji i wskazań wszelkich procesów, które wymagają odczytu stanu czujników.

Posiada zamykaną obudowę z poliwęglanu samogasnącego z klasą szczelności IP66/68, historię alarmów, funkcję autokalibracji czujników, możliwość programowej zmiany stanu czujnika, system detekcji ciągłości kabla oraz menu aplikacji w języku polskim i angielskim. Centralka współpracuje z czujnikami Petroster oraz wieloma czujnikami innych producentów jak OPW, VeederRoot i inne. Posiada ATEX JSHP 18ATEX0021X najwyższej grupy wybuchowości II (1) G [Ex ia Ga] IIC.

Dokumentacja SENS8

Czujnik pływakowy SimpleLeak® ATEX

Czujniki PETROSTER SimpleLEAK ATEX są urządzeniami służącymi do wykrywania wycieku substancji płynnych metodami suchą lub mokrą w systemach kategorii II, III oraz V, zgodnie z EN 13160-1. W zależności od zastosowania, mogą też służyć jako czujniki procesów produkcyjnych i innych użyteczności związanych z wykryciem zmiany poziomu cieczy, jak np. czujnik przepełnienia. Dedykowane są do pracy z centralkami PETROSTER, jednakże dostosowane są do pracy z większością dostępnych centralek. Są czujnikami kontaktronowymi z pływakiem wyposażonym w magnes, który podczas zmiany poziomu cieczy jest przesuwany po ośce czujnika i w zależności od stanu załącza lub wyłącza kontaktron. Bazowo są czujnikami NO dla działania oddolnego oraz NC dla działania odgórnego. Stany czujnika można odwrócić, poprzez odwrócenie pływaka, co obrazują umieszczone na nim symbole. Wyposażone są w układ ciągłego monitorowania kabla, zgodnie z wymogami PN-EN 13160-1, umożliwiający rozróżnienie alarmu związanego ze zmianą poziomu cieczy, czy wykryciem wycieku, od uszkodzenia kabla czujnika.

Są urządzeniami prostym z definicji i budowy, dzięki czemu cechuje je niezwykła bezawaryjność. Wykonanie ze stali kwasoodpornej oraz zastosowanie pływaka z odpornego tworzywa o wysokiej wyporności, umożliwia stosowanie czujników SimpleLEAK ATEX z praktycznie każdym medium. Dodatkowo pływaki wyposażone są w wypustki, zapobiegające sklejaniu ich z korpusem przy maksymalnym stanie, dzięki czemu mogą być używane z mediami lepkimi i o relatywnie dużej gęstości. Zaprojektowane zostały w taki sposób, by histereza działania była możliwie niska, dzięki czemu czujniki posiadają bardzo wysoki poziom rzetelności wskazań.

Przeznaczone są do pracy w zakresie temperatur od -30oC do +80oC. Spełniają wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz norm PN-EN 60079-0:2013-03 i PN-EN60079-11:2012 i mogą być użytkowane w strefach zagrożenia wybuchem, w tym w strefie „0” środowisk gazów, pyłów i mgieł substancji grup wybuchowości do IIC włącznie, posiadając klasę temperaturową T6. Wersja przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem posiada ATEX nr JSHP 18ATEX0018X najwyższej grupy wybuchowości II 1G Ex ia IIC T6 Ga.

Dokumentacja Simple LEAK

Czujnik optyczny PetroOpt® ATEX

Czujniki PETROSTER PetroOPT ATEX są czujnikami optycznymi przeznaczonymi do wykrywania wycieku substancji płynnych metodami suchą lub mokrą w systemach kategorii II, III oraz V, zgodnie z EN 13160-1. W zależności od zastosowania, mogą też służyć jako czujniki procesów produkcyjnych i innych użyteczności związanych z wykryciem zmiany poziomu cieczy, jak np. czujnik przepełnienia. Dedykowane są do pracy z centralkami PETROSTER, jednakże dostosowane są do pracy z większością dostępnych centralek. Wyposażone są w układ ciągłego monitorowania kabla, zgodnie z wymogami PN-EN 13160-1, umożliwiający rozróżnienie alarmu związanego ze zmianą stanu czujnika, od uszkodzenia kabla czujnika. Są czujnikami optycznymi, wyposażonymi w pomiarowy układ optyczny służący do wykrywania cieczy poprzez zmianę załamania światła po zanurzeniu elementu optycznego w cieczy lub jego wynurzeniu, w zależności od zastosowania. Stan niewzbudzony (nie zanurzony w cieczy) powoduje występowanie sygnału w postaci napięcia około 4.5V, a napięcie poniżej 1V występuje w przypadku wzbudzenia czujnika, tj. załamania światła poprzez zanurzenie w cieczy.

Spełniają wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz norm PN-EN IEC 60079-0:2018-09 oraz PN-EN60079-11:2012 i mogą być użytkowane w strefach zagrożenia wybuchem, w tym w strefie „0” środowisk gazów, pyłów i mgieł substancji grup wybuchowości do IIC włącznie, posiadając klasę temperaturową T6 dla zastosowań w temperaturze otoczenia do 75oC oraz T5 dla zastosowań do 80oC. Wersja przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem posiada ATEX nr JSHP 20ATEX0065X najwyższej grupy wybuchowości II 1G Ex ia IIC T6…T5 Ga.

Dokumentacja PETRO OPT

Czujnik oparów PetroVap® ATEX

Czujniki PETROSTER PetroVAP ATEX są czujnikami oparów przeznaczonymi do wykrywania wycieku substancji płynnych lub gazów metodą suchą w systemach kategorii III oraz V, zgodnie z EN 13160-1. Przeznaczone są głównie do detekcji oparów węglowodorów, w tym benzyn, olejów napędowych, LPG, alkoholi, wodoru oraz tlenku węgla, a także innych mediów w zależności od ich właściwości fizykochemicznych i lotności. Są czujnikami spalania katalitycznego o wysokiej czułości i krótkim czasie reakcji, wykorzystującymi zjawisko zmiany rezystancji wyjściowej czujnika w zależności od ilości cząstek oparów w sąsiedztwie czujnika. Napięcie wyjściowe z czujnika rośnie w sposób proporcjonalny do wzrostu wykrytego stężenia par, w zakresie od 0,2V przy stanie neutralnym, do 5,5V przy osiągnięciu maksymalnego stanu progu detekcyjnego czujnika. Czujniki posiadają w korpusie wbudowaną diodę, sygnalizującą aktywne zasilanie czujnika oraz poziom wzbudzenia, zmieniając kolor diody w sposób proporcjonalny do wzrostu wykrytego stężenia par, od koloru zielonego w stanie neutralnym, do czerwonego przy osiągnięciu górnego progu zakresu detekcyjnego.

Dedykowane są do pracy z centralkami PETROSTER, ale dostosowane są do pracy z większością dostępnych na rynku centralek. Wyposażone są w układ ciągłego monitorowania kabla, zgodnie z wymogami PN-EN 13160-1, umożliwiający rozróżnienie alarmu związanego ze zmianą poziomu par, czy wykryciem wycieku, od uszkodzenia kabla czujnika. W zależności od zastosowania, mogą też służyć jako czujniki procesów produkcyjnych. Są urządzeniami możliwie prostymi budowie, opartymi na elemencie pomiarowym o wysokiej rzetelności pomiaru, wykonanym w technologii przemysłowej, dzięki czemu cechuje je wysoka niezawodność i bezawaryjność. Zaprojektowane zostały w taki sposób, by histereza działania była możliwie niska, przez co posiadają bardzo wysoki poziom rzetelności wskazań. Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej, element pomiarowy wykonany w technologii przemysłowej oraz kabel klasy IB, umożliwiają stosowanie czujników PetroVAP ATEX z szerokim spektrum mediów. Przeznaczone są do pracy w zakresie temperatur od -30oC do +80oC. 

Spełniają wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz norm PN-EN IEC 60079-0:2018-09 oraz PN-EN60079-11:2012 i mogą być użytkowane w strefach zagrożenia wybuchem, w tym w strefie „0” środowisk gazów, pyłów i mgieł substancji grup wybuchowości do IIC włącznie, posiadając klasę temperaturową T6 dla zastosowań w temperaturze otoczenia do 75oC oraz T5 dla zastosowań do 80oC. Wersja przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem posiada ATEX nr JSHP 20ATEX0005X najwyższej grupy wybuchowości II 1G Ex ia IIC T6…T5 Ga.  

Dokumentacja PETRO VAP

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

hCaptcha