Dofinansowania

Jan Dziura-Bartkiewicz, Grzegorz Bartkiewicz PETROSTER Spółka Jawna, realizuje projekt badawczy współfinansowany ze środków Unijnych, poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Nazwa funduszu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa1.   Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie1.1.   Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie1.1.1.   Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Nazwa programu: Opracowanie innowacyjnej technologii biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydowych w środowisku gruntowo-wodnym poprzez stworzenie preparatów mikrobiologicznych biostabilizowanych w substancjach żelujących, wniosek numer POIR.01.01.01-00-0451/19.

Cel: Celem projektu jest opracowanie biostabilizowanego preparatu bakteryjnego o dużej bioróżnorodności gatunkowej, przeznaczonego do biodegradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i pestycydów w glebach i środowisku gruntowo-wodnym, a także opracowanie metody jego efektywnego użycia oraz innowacyjnego pola remediacyjnego. Realizacja projektu pozwoli na wydłużenie czasu użyteczności biopreparatu po jego wykonaniu, co wpłynie na możliwość ograniczenia liczby niezbędnych aplikacji dogruntowych. W efekcie zakłada się uzyskanie wyższej efektywności, szczególnie w głębszych partiach remediowanej gleby oraz możliwość opracowania pola remediacyjnego, charakteryzującego się brakiem emisji, zapewniającego niskie koszty wytworzenia i użytkowania.

Wartość programu: 8 388 297,36 zł
Wartość dofinansowania:  6 655 064,45 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

hCaptcha