Zawory oddechowe

Zadaniami zaworów oddechowych jest automatyczna regulacja ciśnienia panującego wewnątrz zbiorników, nie pozwalając na wzrost ciśnienia lub podciśnienia w instalacji, poza wartości przyjęte jako bezpieczne i dopuszczalne oraz zapobieganie samoczynnej emisji par do atmosfery.

W wersji z przerywaczem płomienia chronią również przed wejściem ognia do wnętrza rurociągu. Zawory oddechowe Petroster są stosowane w branży petrochemicznej, chemicznej, spożywczej oraz awiacji. Urządzenia występują w wersjach standardowych, ze zwiększona przepustowością i wersjach indywidualnych. Szereg unikalnych cech i zastosowanych technologii oraz niestandardowe podejście do produkcji sprawia, że zawory oddechowe Petroster są jednymi z najbardziej zaawansowanych, a przy tym najmniejszych i najmniej awaryjnych zaworów na rynku.

Odmienne podejście produkcyjne Petroster

Zawory oddechowe Petroster są innowacyjną konstrukcją, która prezentują zupełnie odmienne podejście konstrukcyjne niż inne dostępne na ryku zawory. Urządzenia nie bazują na dużych, ciężkich i odlewanych korpusach, a produkowane są z dostępnych na rynku komponentów, tworząc możliwie małe i lekkie urządzenia. Głównym elementem zaworu nie jest korpus, jak w przypadku innych konstrukcji, stąd produkcja nie jest ograniczana w żadnym aspekcie przez gotowe obudowy. Umożliwia to w pełni elastyczne podejście do produkcji, zarówno w kwestiach technicznych, jak i ilościowych. Produkcja nastawiona jest na cechy użytkowe, charakterystykę pracy i stosowane technologie, jako kwestie priorytetowe ze strony użytkowania i bezpieczeństwa.

Dzięki takiemu odmiennemu podejściu, użytkownik nie tylko nie musi płacić za duże i ciężkie odlewy, ale także dostaje produkt wykonany zawsze z zastosowaniem najnowszych technologii i rozwiązań w przystępnej cenie.

Pełna elastyczność produkcji pozwala na wprowadzanie wszelkich zmian na bieżąco, a także na produkcję urządzeń indywidualnych pod klienta, wręcz personalizowanych, nawet w pojedynczych egzemplarzach. Największa jednak zaleta zaworów Petroster, to szereg unikalnych cechy konstrukcyjnych i użytkowych które sprawiają, że ich eksploatacja jest mniej problematyczna, i tańsza niż w przypadku innych konstrukcji, a poziom bezpieczeństwa chronionej instalacji jest na wyższym poziomie.

Skontaktuj się

Zalety i cechy zaworów oddechowych Petroster

Braku spadku ciśnienia po otwarciu zaworu poniżej nastawy ciśnienia. Proporcjonalny wzrost ciśnienia wraz ze zwiększonym przepływem w całym zakresie pracy – charakterystyka proporcjonalna

 • brak ryzyka przedmuchu w przypadku instalacji azotowanych
 • brak efektu wietrzenia zbiornika po otwarciu zaworu, jak w przypadku zaworów z technologią 10%
 • możliwość otwarcia zaworu nieznacznie powyżej przyjętego minimalnego ciśnienia w zbiorniku (np. ciśnienia poduszki azotowej), bez ryzyka spadku poniżej tej wartości, co umożliwia większy margines pracy zaworu
 • wyższe bezpieczeństwo pracy niż w innych konstrukcjach, dzięki większemu zakresowi roboczemu podciśnienia zaworu
 • mniejsze męczenie materiałowe zbiornika, w wyniku czego występuje mniejsza podatność na mikropęknięcia w długim okresie

Tarcze podciśnienia kierowane w dół, a wagę talerza równoważy sprężyna, przez co możliwe jest otwarcie zaworu podciśnienia przy minimalnym podciśnieniu, nawet bliskim zera

 • wyższe bezpieczeństwo pracy niż w innych konstrukcjach, dzięki większemu zakresowi roboczemu podciśnienia zaworu
 • brak wzmożonego parowanie medium względem warunków zwiększonego podciśnienia
 • mniejsze męczenie materiałowe zbiornika, w wyniku czego występuje mniejsza podatność na mikropęknięcia w długim okresie

Zamknięcie zaworu następuje przy tym samym ciśnieniu, co nastawa otwarcia

 • brak ryzyka przedmuchu w przypadku instalacji azotowanych

Tarcze zaworów uszczelniane są w technologii powierzchniowo-mechanicznej, bez żadnych uszczelnień

 • nie mają one tym sposobem żadnych elementów podlegających okresowym wymianom
 • faktyczne, pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej

Przylgnie zaworów są doszczelniane trójstopniowo, a końcowym etapem docierania jest elektropolerowanie przylgni

 • zawory Petroster charakteryzują się wyjątkowo wysoką szczelnością
 • dostosowane są do pracy z nowoczesnymi instalacjami, w tym w szczególności z instalacjami azotowanymi, mniejsze straty azotu

 W standardzie wykonywane są w całości ze stali kwasoodpornej 316L pasywowanej chemicznie

 • mogą być stosowane z każdym medium, w tym z mediami spożywczymi bez konieczności uzyskiwania dodatkowych atestów

 Dostosowane do pracy z nowoczesnymi instalacjami, w tym w szczególności z instalacjami azotowanymi

Możliwość zabudowania przerywacza płomienia jako integralnej części zaworu oddechowego

 • charakterystyka przepustowości jednego, spójnego urządzenia, bez konieczności dodatkowych obliczeń i zestawiania charakterystyk dwóch urządzeń
 • jeden protokół przeglądu, mniejsze koszty serwisu, mniej dokumentacji eksploatacyjnej
 • certyfikacja ATEX jako jedno, spójne urządzenie

 Osłony konstruowane tak, by nie dochodziło do zamarzania zaworu. Stosujemy otwarty od dołu kanał powietrzny, co nawet w przypadku zupełnego zmrożenia osłony nie powoduje zmiany przepustowości zaworu

 Możliwość wykonania wersji odpornej na warunki ciężkie, jak praca z mediami szczególnie agresywnymi jak kwasy, odpornych na warunki dużych mrozów, warunków nadmorskich

 • wersja dostosowana do danych warunków zapewnia lepsze bezpieczeństwo pracy. Możliwość stosowania wersji specjalnych zaworów Petroster tam, gdzie nie sprawdzą się konstrukcje standardowe i zawory innych producentów

 Mała powierzchnia przylgni tarcz, zmniejszająca podatność na zaklejanie tarcz

 • napór ciśnienia na tarczę tworzy duży stosunek siły rozklejającej zawór
 • większa odporność na zamarzanie i na pracę w warunkach ciężkich niż innych konstrukcji

 Elektropolerowanie kluczowych elementów zaworów, zmniejszające tendencję do zabrudzeń, a także wpływające na zmniejszenie oporów przepływu przez zawór

 • dłuższa eksploatacja między serwisami, mniejsze ryzyko usterek pracy zaworu

 Lepsze parametry przepływu, niż w innych zaworach brak ryzyka gromadzenia się skroplin

 • brak możliwości zwiększenia ciśnienia otwarcia zaworu w wyniku gromadzenia skroplin

 Konstrukcja zapewniająca łatwy i szybki serwis urządzeń – niskie koszty eksploatacji

 Waga urządzeń umożliw a serwis bez użycia dźwigników

 Prosty, tani i bezproblemowy serwis urządzeń, to zwiększone bezpieczeństwo pracy, dzięki możliwości częstszych serwisów niż w przypadku innych konstrukcji

 Opcjonalne ogrzewanie zabudowane na stałe jako przestrzeń dwuściankowa

 • nie wymaga demontowania i montowania ogrzewania na zimę
 • możliwość działania automatycznego, np. nastawnik z czujnikiem temperatury
 • brak zmian przepustowości

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

hCaptcha