Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO – informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Jan Dziura-Bartkiewicz, Grzegorz Bartkiewicz PETROSTER Spółka Jawna NIP: 6770021314, ul.Bolesława Leśmiana 2, 30-220 Kraków. Sprawy związane z RODO prosimy kierować na adres e-mail: biuro@petroster.pl

II. Przechowywane dane

Przechowujemy i przetwarzamy dane:

- dane rejestrowe firmy (w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adres e-mail)

- imiona i nazwiska, adresy do wysyłki, adresy e-mail, numery telefonów

- imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy naprawy pojazdu lub sprzedaży części, w tym oferowanie produktów, sprzedaż (w szczególności powiadamianie o stanie realizacji zamówienia, wysyłanie ofert w odpowiedzi na zapytania).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Państwa danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dla nas, będące nadrzędnymi wobec Państwa interesów, wolności i praw lub Państwa dane są niezbędne do ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

V. Prawa w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że udzielą Państwo na to zgodę. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy.