Zawory oddechowe z przerywaczem płomienia

Zawory oddechowe IFA+EFA

Zawory IFA+EFA to obecnie najpopularniejszy model w ofercie zaworów Petroster. Produkowane są w średnicach przyłącza od DN50 do DN200 i różnych wersjach przepustowości. To nowoczesna konstrukcja łącząca zawór oddechowy z przerywaczem płomienia w jednym urządzeniu, dedykowana do zbiorników magazynowych i procesowych z mediami palnymi, wymagających zrównoważonych parametrów napowietrzenia i odpowietrzenia. Ich głównymi zadaniami jest zabezpieczenie rurociągów i zbiorników przed przedostaniem się ognia do ich wnętrza, automatyczna regulacja ciśnienia panującego wewnątrz zbiorników oraz zapobieganie samoczynnej emisji par do atmosfery. Zostały przebadane i dopuszczone, jako zabezpieczenie przed warunkami deflagracji dla mieszanin gazowych, par i mgieł substancji zaliczanych do grup wybuchowości IIA, IIB1 oraz IIB (w tym grupa IIB3).

Posiadają zintegrowane w jeden zespół tarcze, dzięki czemu mają kompaktowe wymiary i niską masę. Proporcjonalna charakterystyka pracy, brak spadku ciśnienia poniżej nastawy w całym zakresie pracy, wysoka szczelność i takie samo ciśnienie zamknięcia zaworu, jak otwarcia, to szereg cech sprawiających, że dostosowane są do pracy z wymagającymi instalacjami, w tym azotowanymi i opomiarowanymi. Konstrukcje zaworu oddechowego i przerywacza płomienia bazują na wysokowydajnych rozwiązaniach przemysłowych, dzięki czemu charakteryzują się dużą przepustowością. Dzięki wykonaniu w pełni ze stali kwasoodpornej 316L bez dodatkowych uszczelnień, nie mają elementów podlegających okresowym wymianom, a także mogą być użytkowane praktycznie z każdym medium, w tym z paliwami, biopaliwami i ich komponentami, paliwami lotniczymi i okrętowymi, alkoholami, rozpuszczalnikami, żywicami oraz innymi. Występują w wersji Standard oraz High Flow, a także w wersji indywidualnej Special. Szereg unikalnych cech i zastosowanych technologii sprawia, że są to jedne z najmniejszych, najmniej awaryjnych i najnowszych technicznie zaworów na rynku.

Dostępne są również w wersji ze zintegrowanym ogrzewaniem dwuściankowym, również w wykonaniu ATEX. Zawory oddechowe serii IFA+EFA spełniają wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz zostały są zgodnie z normami: PN-EN ISO 16852, PN-EN 1127-1, EN 13463-1, PN-EN 13463-5 oraz PN-EN ISO 28300.

Posiadają Certyfikat Badania Typu WE numer KDB 14ATEX0016X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA” oraz deklarację zgodności UE.

Dokumentacja IFA+EFA

Zawory oddechowe IFA+RFA

Zawory IFA+RFA nowoczesne urządzenia łączące zawór oddechowy z przerywaczem płomienia w jednym urządzeniu, które dedykowane są do aplikacji wymagających dużej przepustowości dla wdechu. Posiadają zintegrowane w jeden zespół tarcze tak jak w przypadku IFA+EFA, jednakże ich proporcje tarcz zostały odwrócone dla uzyskania jak największego parametru przepustowości dla podciśnienia. Występują w średnicach przyłącza od DN50 do DN200 i w różnych wersjach przepustowości. Ich głównymi zadaniami jest zabezpieczenie rurociągów i zbiorników przed przedostaniem się ognia do ich wnętrza, automatyczna regulacja ciśnienia panującego wewnątrz zbiorników oraz zapobieganie samoczynnej emisji par do atmosfery. Zostały przebadane i dopuszczone, jako zabezpieczenie przed warunkami deflagracji dla mieszanin gazowych, par i mgieł substancji zaliczanych do grup wybuchowości IIA, IIB1 oraz IIB (w tym grupa IIB3). Posiadają zintegrowane w jeden zespół tarcze, dzięki czemu mają kompaktowe wymiary i niską masę.

Proporcjonalna charakterystyka pracy, brak spadku ciśnienia poniżej nastawy w całym zakresie pracy, wysoka szczelność oraz takie samo ciśnienie zamknięcia zaworu, jak otwarcia, to szereg cech sprawiających, że dostosowane są do pracy z wymagającymi instalacjami, w tym azotowanymi i opomiarowanymi. Konstrukcje zaworu oddechowego i przerywacza płomienia bazują na wysokowydajnych rozwiązaniach przemysłowych, dzięki czemu charakteryzują się dużą przepustowością. Dzięki wykonaniu w pełni ze stali kwasoodpornej 316L bez dodatkowych uszczelnień, nie mają elementów podlegających okresowym wymianom, a także mogą być użytkowane praktycznie z każdym medium, w tym z paliwami, biopaliwami i ich komponentami, paliwami lotniczymi i okrętowymi, alkoholami, rozpuszczalnikami, żywicami oraz innymi. Występują w wersji Standard oraz High Flow, a także w wersji indywidualnej Special. Szereg unikalnych cech i zastosowanych technologii sprawia, że są to jedne z najmniejszych, najmniej awaryjnych i najnowszych technicznie zaworów na rynku. Dostępne są również w wersji ze zintegrowanym ogrzewaniem dwuściankowym, również w wykonaniu ATEX.

Zawory oddechowe serii IFA+RFA spełniają wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz zostały są zgodnie z normami: PN-EN ISO 16852, PN-EN 1127-1, EN 13463-1, PN-EN 13463-5 oraz PN-EN ISO 28300.

Posiadają Certyfikat Badania Typu WE numer KDB 14ATEX0016X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA” oraz deklarację zgodności UE.

Dokumentacja IFA+RFA

Zawory oddechowe SFA+IFA

Zawory SFA+IFA to model trójdrożny z wyposażony w zintegrowany przerywacz płomienia, dedykowany do specjalistycznych zastosowań oraz instalacji pracujących w zamkniętym obiegu par. Występują w średnicach przyłącza od DN50 do DN200 i w różnych wersjach przepustowości. Standardowo zawór posiada przerywacz płomienia na wdechu, jednakże może być też dodatkowo wyposażony w przerywacz płomienia na wydechu. W odróżnieniu od IFA+EFA oraz IFA+RFA, zawory SFA+IFA mają oddzielne tarcze nadciśnienia i podciśnienia, co pozwala na indywidualnie dobrany stosunek parametrów pracy wdechu i wydechu. Pozwala to również na zastosowanie systemu obiegu zamkniętego par, zarówno w przypadku wydechu (wyrzut par do rurociągu), jak i wdechu (zasysanie np. z kolektora, czy zbiornika buforowego).

Proporcjonalna charakterystyka pracy, brak spadku ciśnienia poniżej nastawy w całym zakresie pracy, wysoka szczelność oraz takie samo ciśnienie zamknięcia zaworu, jak otwarcia, to szereg cech sprawiających, że dostosowane są do pracy z wymagającymi instalacjami, w tym azotowanymi i opomiarowanymi. Konstrukcje zaworu oddechowego i przerywacza płomienia bazują na wysokowydajnych rozwiązaniach przemysłowych, dzięki czemu charakteryzują się dużą przepustowością. Dzięki wykonaniu w pełni ze stali kwasoodpornej 316L bez dodatkowych uszczelnień, nie mają elementów podlegających okresowym wymianom, a także mogą być użytkowane praktycznie z każdym medium, w tym z paliwami, biopaliwami i ich komponentami, paliwami lotniczymi i okrętowymi, alkoholami, rozpuszczalnikami, żywicami oraz innymi. Występują w wersji Standard oraz High Flow, a także w wersji indywidualnej Special. Szereg unikalnych cech i zastosowanych technologii sprawia, że są to jedne z najmniejszych, najmniej awaryjnych i najnowszych technicznie zaworów na rynku. Dostępne są również w wersji ze zintegrowanym ogrzewaniem dwuściankowym, również w wykonaniu ATEX.

Zawory oddechowe serii IFA+RFA spełniają wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz zostały są zgodnie z normami: PN-EN ISO 16852, PN-EN 1127-1, EN 13463-1, PN-EN 13463-5 oraz PN-EN ISO 28300.

Posiadają Certyfikat Badania Typu WE numer KDB 14ATEX0016X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA” oraz deklarację zgodności UE.

Dokumentacja SFA+IFA

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

hCaptcha