Pakiet Bezpieczny Zbiornik

Pakiet „Bezpieczny zbiornik” to rodzina wyrobów i usług zapewniających bezpieczną eksploatację zbiorników magazynowych na paliwa płynne, spełniająca wymagania stawiane w Dyrektywie 94/63/EC.

 • Pakiet „BEZPIECZNY ZBIORNIK” został wyróżniony tytułem Produkt Roku 2005 na XII Międzynarodowych Targach "Stacja Paliw" oraz przyznaną po raz pierwszy nagrodą Grand Prix Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Tank Ranger został wyróżniony tytułem Produkt Roku 2007 na XIV Międzynarodowych Targach "Stacja Paliw" oraz otrzymał nagrodę Grand Prix Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
 • W roku 2010 Pakiet „BEZPIECZNY ZBIORNIK” znalazł się wśród – Laureatów I Edycji GreenEvo Akceleratora Zielonych Technologii - projektu Ministerstwa Środowiska.

W skład Pakietu „BEZPIECZNY ZBIORNIK” wchodzą:

Zawór antyprzepełnieniowy typu ZPP-1

Mechaniczny, pływakowy zawór zabezpieczający zbiornik magazynowy przed przepełnieniem, do montażu wewnątrz zbiornika na pionowym odcinku rury spustowej, przystosowany do współpracy z zaworem hydraulicznym, do zastosowania w układach spustu grawitacyjnego. Wyrób spełnia wymagania norm PN-EN 1127-12001, PN-EN 13463-1:2003, EN 13463-5:2003 .

Zawór posiada Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 04ATEX068X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, jest zgodny z normami: PN-EN 1127-1:2011, PN-EN 13463-1:2010 oraz PN-EN 13463-5:2012.

Zawór antyprzepełnieniowy typu ZPP-2

Mechaniczny, pływakowy przeznaczony do podziemnych oraz naziemnych zbiorników magazynowych produktów ciekłych, może być używany zarówno do spustu grawitacyjnego jak i ciśnieniowego. Pływak, klapka i elementy sprzężające wykonane są ze stali kwasoodpornej, a korpus w zależności od wykonania - ze stali węglowej lub stali kwasoodpornej.

Zawór posiada Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 04ATEX068X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, jest zgodny z normami: PN-EN 1127-1:2011, PN-EN 13463-1:2010 oraz PN-EN 13463-5:2012.

Zawory oddechowe z bezpiecznikiem przeciwogniowym typów ZO 2 oraz ZO 2 ON

Zawory oddechowe wdechowo-wydechowe przeznaczone do zabezpieczania zbiorników przechowujących produkty naftowe, zarówno benzyny jak i oleje, wyposażone standardowo w bezpiecznik przeciwogniowy.

Posiadają Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 04ATEX049X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są zgodnie z normami PN-EN ISO 16852:2012 i PN-EN-1127-1:2011.

Przerywacz płomienia deflagracji typu PPD-01

Podstawowe i obowiązkowe zabezpieczenie przed przedostaniem się płomienia do wnętrza rurociągu. Montuje się je na końcach rurociągów instalacji magazynujących substancje łatwopalne. Są zaliczane do I i II grupy, znajdując zastosowanie wszędzie gdzie występują opary oraz istnieje ryzyko wejścia ognia do wewnątrz rurociągu z łatwopalnymi oparami.

Posiadają Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 04ATEX049X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są zgodnie z normami PN-EN ISO 16852:2012 i PN-EN-1127-1:2011.

Przerywacz płomienia z grupy PPD-02

Przerywacze rurowe, dwukierunkowe, przebadane na warunki detonacji stabilnej oraz na warunki spalania długotrwałego bez ograniczeń czasowych. Posiadają dopuszczenia do ochrony instalacji magazynujących substancje zaklasyfikowane do grupy wybuchowości IIA. Bariery ogniowe wykonane są ze stali kwasoodpornej, a korpus z żeliwa.

Posiadają Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 04ATEX049X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 16852:2012 i PN-EN-1127-1:2011.

Przerywacze płomienia z grupy IFA

Przerywacze rurowe, dwukierunkowe, przebadane na warunki deflagracji. Bariera ogniowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej, a korpus może być wykonany ze stali kwasoodpornej, bądź stali węglowej. Występują w rozmiarach przyłącza DN50, DN80 oraz DN100 z obustronnym przyłączem gwintowym, bądź kryzowym. Bariera ogniowa może być w rozmiarze DN80 lub DN100. Posiada dopuszczenia do ochrony instalacji magazynujących substancje zaklasyfikowane do grupy wybuchowości IIA oraz IIB1.

Posiadają Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 14ATEX0016X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 16852:2012 i PN-EN-1127-1:2011

Przerywacze płomienia z grupy DFA

Przerywacze rurowe, dwukierunkowe, przebadane na warunki detonacji niestabilnej. Bariery ogniowe wykonane są ze stali kwasoodpornej, a korpus może być wykonany, w zależności od wersji, ze stali kwasoodpornej lub stali węglowej. Występują w rozmiarach przyłącza DN50, DN80 oraz DN100 z obustronnym przyłączem gwintowym, bądź kryzowym. Bariera ogniowa może być w rozmiarze DN80 lub DN100. Posiada dopuszczenia do ochrony instalacji magazynujących substancje zaklasyfikowane do grupy wybuchowości IIA oraz IIB1.

Posiadają Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 14ATEX0016X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 16852:2012 i PN-EN-1127-1:2011.

Przerywacze płomienia z zaworami oddechowymi z grupy IFA+EFA

Przerywacze końcowe, przebadane na warunki deflagracji. Całość zaworu, łącznie z ruchomymi częściami podciśnieniowo-nadciśnieniowego zaworu oddechowego wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Występują w rozmiarach przyłącza DN50, DN80 oraz DN100 z przyłączem gwintowym bądź kryzowym. Standardowe nastawy pełnego otwarcia na ciśnienie/podciśnienie to 1,4 kPa / -0,25 kPa, ale mogą być wykonane według potrzeb danej instalacji. Posiada dopuszczenia do ochrony instalacji magazynujących substancje zaklasyfikowane do grupy wybuchowości IIA oraz IIB1.

Zawory posiadają Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 14ATEX0016X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są wykonane są zgodnie z normami PN EN ISO 16852:2012 i PN-EN-1127-1:2011.

Kontroler

Urządzenie monitorujące, które może obsługiwać do 16 czujników oraz sterować do 4 urządzeń zewnętrznych za pomocą przekaźników.

Kontroler Tank Ranger 4

należy do systemów kontrolno-pomiarowych służących do ciągłego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach oraz sygnalizacji wycieków substancji niebezpiecznych.

Kontroler Tank Ranger 4S

System kontrolno-pomiarowy, który obok ciągłego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach może sygnalizować alarmy detekcji substancji niebezpiecznych. Do Tank Ranger 4S można podłączyć od 1 do 8 sond pomiarowych lub analogowych sond z wyjściem 4..20 mA. Centralka może być również wyposażona w drukarkę drukowania raportów.

Kontroler Tank Ranger 5

Prosty w obsłudze, przejrzysty i bezawaryjny system detekcji wycieków, charakteryzujący się ergonomią oraz estetyką na wysokim poziomie. Obsługuje do 4 czujników detekcji różnego rodzaju i może pracować jako system suchy lub mokry. Sprzedawany jako system składający się z centralki i jednego czujnika (oparów lub optyczny cieczy). Posiada wbudowany alarm wizualny i dźwiękowy oraz możliwość sterowania 2 urządzeniami zewnętrznymi w standardzie.

Wszystkie centralki Tank Ranger posiadają Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 05ATEX204X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, wykonane są zgodnie z normami PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-11:2007.

Szeroka gama czujników do zastosowania w monitorowanych przestrzeniach:

 • czujnik oparów cieczy ropoochodnych: PCO
 • czujnik LPG: PCG
 • czujnik alkoholu etylowego: PCA
 • czujnik czadu: PCC
 • czujnik optyczny cieczy: PCOpt
 • czujnik optyczny cieczy: PCOpt/d
 • selektywny czujnik optyczny cieczy: PCOpt/s
 • czujnik separatora: PCSPr-2
 • czujnik separatora podwójny: PCSPr-3
 • czujnik estrów PCOes
 • czujnik amoniaku PCOam
 • czujnik siarkowodoru PCOsw
 • czujnik etanolu PCOet
 • czujnik toluenu PCOtl
 • czujnik gazów toksycznych PCOtk
 • czujnik zanieczyszczeń powietrza PCE

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

hCaptcha