Zmniejszanie zanieczyszczenia wody za pomocą bioremediacji

Współczesne środowisko naturalne narażone jest na wiele zróżnicowanych zagrożeń, nierzadko będących wynikiem (czasem nawet bezpośrednim) działalności człowieka. Zanieczyszczenie wód (zarówno tych powierzchniowych, jak i gruntowych) bez wątpienia jest jednym z obszarów ryzyka. Naukowcy podejmują jednak szeroko zakrojone próby opracowywania nowoczesnych i wydajnych metod przywracania konkretnych obszarów środowiska do pierwotnego stanu — jednym z nich jest bioremediacja, która zakłada wykorzystanie mikroorganizmów w celu odwrócenia procesu degradacji.

 

Bioremediacja — wydajna i ekologiczna metoda oczyszczania wód

 

Na wstępie warto zaznaczyć, że podział na wody gruntowe i powierzchniowe w kontekście zanieczyszczeń jest raczej umowny. W rzeczywistości mamy tutaj do czynienie z systemem zależności, a wszelkie czynniki skażenia bez problemu przenikają pomiędzy gruntem a powierzchnią. Taki stan rzeczy w naturalny sposób wymaga nieco szerszego spojrzenia na problem.

 

O jakich zanieczyszczeniach mowa? Tutaj możliwości jest wiele, a większość czynników przyczyniających się do degradacji naturalnych systemów znajduje swoje źródło w przemyśle (odpady poprodukcyjne) oraz rolnictwie (nawozy i pestycydy).

 

Zaletą bioremediacji jest wykorzystanie bakterii i drobnoustrojów naturalnie występujących w danym środowisku. Badania w tym zakresie (jak choćby projekt Sedbarcah, przeprowadzony w rzekach na terenie Belgii oraz Czech) zakładają monitorowanie aktywności mikroorganizmów oraz podtrzymywanie i wspomaganie procesów neutralizacji zanieczyszczeń. Wybór odpowiednich szczepów mikroorganizmów w większości przypadków pozwala całkowicie zredukować czynnik skażenia do postaci podstawowych i stosunkowo nieszkodliwych związków (jak choćby dwutlenek węgla).

 

Redukcja zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych — bioremediacja

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat bioremediacji jako metodzie oczyszczania wody i gruntu, koniecznie sprawdź pozostałe wpisy dostępne w naszym serwisie. Zachęcamy także do zadawania pytań w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

0
Feed

Zostaw komentarz