Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Wygraliśmy i właśnie realizujemy największy w Polsce projekt rekultywacji/bioremediacji skażonej ziemi metodą in-situ, czyli bez wywożenia skażenia poza teren prac. Obszar objęty pracami to tereny byłej koksowni „Concordia” w Zabrzu. Rekultywacja odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

0
Feed

Zostaw komentarz