edge banner
Stacks Image 1789

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszelkich urządzeń i systemów, które oddajemy do Państwa dyspozycji.
Nasze ekipy serwisowe są przeszkolone również w obsłudze sprzętu innych producentów. Pracujemy w oparciu o własny magazyn części zamiennych, co znacząco skraca czas reakcji na zgłoszenie serwisowe.

Zakres działania naszego serwisu mechanicznego i elektronicznego obejmuje całą Polskę.
Wykonujemy naprawy doraźne. oraz stałą obsługę zleceń (umowy serwisowe).

Stacks Image 3300
 • Badania okresowe sprzętu zabezpieczającego

  w tym badania i regulacja zaworów oddechowych

 • Badania skuteczności systemu odbioru oparów VRS

 • Próby szczelności zbiorników i instalacji paliwowych

Stacks Image 1498
 • Czyszczenie zbiorników,

  przygotowanie do rewizji wewnętrznej, legalizacji

 • Naprawy i modernizacje zbiorników magazynowych

 • Obsługa serwisowa instalacji paliwowo-hermetyzacyjnych

Stacks Image 3328
 • Profesjonalny serwis stacji paliw

 • Adaptacja instalacji LPG do samoobsługi

 • Obsługa serwisowa odmierzaczy paliwowych różnego typu

 • Obsługa serwisowa systemów sterowania stacją i automatycznej dystrybucji

Stacks Image 3364
 • Pomiary elektryczne w strefie zagrożenia wybuchem

 • Obsługa serwisowa centralek i sond pomiarowych różnych typów

 • Obsługa serwisowa systemów detekcji wycieków

Stacks Image 3346
 • Usługi metrologicze - legalizacja, wzorcowanie

 • Legalizacje odmierzaczy paliwowych i LPG

 • Legalizacje zbiorników

 • Wzorcowanie sond pomiarowych różnych typów

Petroster © 2015