edge banner
Stacks Image 1699

Kontroler Tank Ranger 4

należy do systemów kontrolno-pomiarowych służących do ciągłego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach oraz sygnalizacji wycieków substancji niebezpiecznych.

Do Tank Ranger 4 można podłączyć od 1 do 8 magnetostrykcyjnych sond pomiarowych lub analogowych sond z wyjściem 4..20 mA i od 1 do 8 różnego rodzaju czujników produkowanych przez firmę Petroster oraz Petroster-Serwis. Centralka może być również wyposażona w drukarkę drukowania raportów.

Wszelkie informacje dotyczące działania centralki mogą być wyświetlone na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD. Dostęp do tych informacji można uzyskać za pomocą klawiatury.
Wystąpienie jakiegoś alarmu może spowodować (zależnie od ustawień programowych) włączenie sygnalizacji świetlnej (lampka) lub dźwiękowej (buczek) lub wydruk raportu alarmu. Alarm może spowodować również (zależnie od konfiguracji programowej) włączenie od 1 do 10 przekaźników, co pozwala sterować innymi urządzeniami zewnętrznymi.
Na życzenie klienta sytuacja alarmowa może być sygnalizowana SMS’em za pomocą modułu GSM.

- pomiar ilości produktu.
- pomiar temperatury produktu.
- korekcja temperaturowa ilości produktu.
- automatyczna detekcja dostawy.
- pomiar ilości wody.
- sygnalizacja niskiego lub wysokiego produktu, wysokiej wody, dostawy.
- sygnalizacja awarii sondy.
- sygnalizacja aktywacji czujnika
- sygnalizacja awarii czujnika

- do centralki może być podłączona zewnętrzna drukarka raportów.


Stacks Image 2148

Kontroler typu jest częścią składową pakietu "Bezpieczny zbiornik”, który został laureatem pierwszej edycji GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska.

Pakiet "Bezpieczny zbiornik" dostał również najbardziej prestiżowe nagrody  - "Produkt Roku 2005" oraz "Grand Prix Prezesa UDT" podczas XII Międzynarodowych Targów "Stacja Paliw" w 2005r.

Petroster © 2015