edge banner
Stacks Image 1703
edge

Sonda magnetostrykcyjna do ciągłego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach, model PSM-03

to urządzenie pomiarowe spełniające najwyższe standardy dokładności. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy w zakresie prowadzenia punktu legalizacji sond pomiarowych, pozwoliło na opracowanie oraz wyprodukowanie idealnego rozwiązania do pomiaru wysokości produktów w zbiornikach bezciśnieniowych.
Sonda pomiarowa służy do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników podając takie parametry jak wysokość produktu, poziom wody, temperatura. Wyposażona jest w komplet pływaków dla różnych rodzajów produktów, a jej wykonanie ze stali nierdzewnej gwarantuje prace niezależnie od rodzaju przechowywanego produktu.
Sonda PSM-03 jest zgodna z wymaganiami Urzędu Miar, spełnia wszystkie wymagania metrologiczne, każdy egzemplarz podlega wzorcowaniu (otrzymuje w załączeniu Świadectwo Wzorcowania Urzędu Miar). Wysoka rozdzielczość sondy oraz powtarzalność pomiarów gwarantują precyzyjny pomiar cieczy w zbiorniku.

Sondy PSM-03 pracują z centralkami
Tank Ranger 4 i Tank Ranger 4S.

Petroster © 2015