edge banner
Stacks Image 1703

Czujniki optyczne cieczy

Stacks Image 1507

Czujnik optyczny cieczy PCOpt


Czujnik optyczny cieczy PCOpt używany jest głównie do monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników dwupłaszczowych.
Zmienia stan wyjścia po zanurzeniu w cieczy. Może być umieszczany w pojemnikach, studzienkach dystrybutorów, włazach i innych miejscach gdzie pojawienie się cieczy może oznaczać wystąpienie wycieku. Ze względu na małe rozmiary mozę być umieszczany w trudno dostępnych miejscach.
Czujnik nie odróżnia cieczy węglowodorowych od wody.

Stacks Image 1479

Czujnik optyczny cieczy PCOpt/d ATEX


Czujnik optyczny cieczy PCOpt/d spełnia wymagania Dyrektywy 94/9/WE ATEX, został dopuszczony do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Posiada Certyfikat Badania Typu WE wydany przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa. Idealny do zastosowania tam, gdzie ze względu na szczególne warunki wymagany jest najwyższy stopień bezpieczeństwa!

Czujniki oparów

Stacks Image 1522

Czujnik oparów węglowodorowych PCO


Czujnik oparów może być umieszczony w pizometrach przy zbiornikach jednopłaszczowych, w pobliżu rurociągów lub w przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników dwupłaszczowych. Może być również położony na dowolnym suchym podłożu.
Czujnik reaguje tylko na opary substancji ropopochodnych.

Stacks Image 1530

Czujnik LPG PCG


Czujnik LPG używany jest do monitoringu instalacji LPG. Może być umieszczony przy rurociągach gazowych lub w studzienkach dystrybutorów LPG.
Czujnik reaguje tylko na gazy węglowodorowe.

Stacks Image 1538

Czujnik alkoholu PCA

Czujnik Alkoholu używany jest do monitoringu instalacji zawierających alkohol (np. w przemyśle spożywczym). Może być umieszczony przy rurociągach lub wewnątrz przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników.

Stacks Image 1546

Czujnik czadu PCCO


Czujnik czadu używany jest do monitoringu pomieszczeń, w których znajdują się różnego rodzaju piece lub palniki (np. kotłownie). Przy złej wentylacji takich pomieszczeń może pojawić się w nich czad (tlenek węgla).
Tlenek węgla jest trującym, bezwonnym gazem, stąd monitorowanie zagrożeń jest niezwykle istotne.

Stacks Image 1554

Czujnik amoniaku PCAm

Stacks Image 1562

Czujnik gazów toksycznych PCOgt

Stacks Image 1574

Czujnik siarkowodoru PCOsw

Stacks Image 1590

Czujnik toluenu PCOtl

Stacks Image 1598

Czujnik zanieczyszczenia powietrza PCE

Petroster © 2015