edge banner
Stacks Image 1568
Stacks Image 463

Agregat Dystrybucji Paliw - ADP

jest stacjonarnym, niezawodnym, wysokospecjalizowanym urządzeniem do wydawania paliw dla środków transportu lądowego, morskiego i lotniczego. Znajduje zastosowanie w instalacjach nalewczych dla kolejnictwa, terminalach tankujących ciężki sprzęt, statki żeglugi śródlądowej i morskiej, na lotniskach. Obecnie taki agregat traktowany jest jako instalacja i podlega każdorazowo zatwierdzeniu typu. ADP jest urządzeniem spełniającym wszystkie (w niektórych państwach bardzo wygórowane) przepisy i normy Unijne.
Przystosowany jest do wydawania paliwa w sposób bezpośredni oraz za pomocą wcześniejszego zaprogramowania (panel sterowania modułu EMR3) ilości wydanych litrów. Agregat współpracuje z systemami dystrybucji i ewidencji paliw.

Parametry wydajności [Q]:

 • ADP 250 – 19 ÷ 227 l/min;

 • ADP 350 – 38 ÷ 380 l/min;

 • ADP 500 – 38 ÷ 567 l/min;

 • ADP 750 – 76 ÷ 760 l/min;

 • ADP 1000 – 76 ÷1135 l/min.


Zasilanie elektryczne:
 • elektronika urządzenia zasilana jest napięciem stałym 24V, 0,5A (lub przemiennym 230V, 0,65A).

 • silnik pompy: trójfazowy, zasilanie U = 405 V, moc 5,5 do 8 kW (w zależności od wydajności)


Wyposażenie:
 • przepływomierz wraz z filtrem i separatorem

 • głowica EMR3

 • centrala IB BOX wraz z barierą iskrobezpieczną

 • sonda temperatury (w przypadku wyboru opcji, uwzględniającej kompensację do 15 0C)

 • transmisja danych

 • system identyfikacji pojazdu (opcjonalnie)

 • szczelna studzienka poddystrybutorowa (system Catch Drop „CD”)

 • drukarka raportów (opcjonalnie)

 • wąż tłoczny, wzmacniany, fi 38 mm, o długości zgodnej ze specyfikacją zamówienia

 • pistolet nalewowy szybkowydajny, typ ZV 500.2 wraz z wylewką (prostą lub ukośną – w zależności od wybranej opcji)

 • zwijadło mechaniczne o napędzie sprężynowym (opcjonalnie napęd hydrauliczny)

 • obudowa nalewaka wykonana z blachy nierdzewnej, z możliwością wykonania dodatkowego dostępu do części hydraulicznej (przepływomierza oraz pompy)

 • czujnik wycieku (opcjonalnie System Tank Ranger)


Transmisja danych:
Agregat Dystrybucji Paliw wraz z systemem pełnej ewidencji paliw
AUDIS oraz systemem monitoringu Tank Ranger został tak opracowany, aby umożliwić odczyt wszystkich danych poza miejscem zainstalowania. Transmisja danych odbywa się za pomocą zainstalowanego na stacji modemu, przesyłającego do PC użytkownika informacje dotyczące rozliczeń oraz monitoringu szczelności hydrauliki Agregatu Dystrybucji Paliw i zbiorników.

Wersje Agregatu Dystrybucji Paliw:
 • wersja jednostronna, wyposażona w jedną głowicę EMR3, dająca możliwość tankowania jednego pojazdu w danym czasie w określonej wydajności, we współpracy z systemem pełnej ewidencji paliw AUDIS

 • wersja modułowa Agregatu Dystrybucji Paliw. Sformułowanie takie oznacza stworzenie obustronnego ADP, z możliwością użycia hydrauliki o różnych parametrach, odpowiadających za pracę ADP ze zróżnicowaną wydajnością. Wersja modułowa daje możliwość jednoczesnego tankowania dwóch różnych pojazdów z różnymi wydajnościami we współpracy z systemem pełnej ewidencji paliw AUDIS

 • wersja modułowa Agregatu Dystrybucji Paliw Plus. Agregat zaprojektowany został do obsługi co najmniej trzech punktów wydawczych w tym samym czasie z różnymi wydajnościami we współpracy z systemem pełnej ewidencji paliw AUDIS. Ilości punktów wydawczych (pistoletów nalewowych) uzależniona jest w tym przypadku od indywidualnych potrzeb zamawiającego


Bezpieczeństwo użytkowania:
 • monitoring do czterech studzienek poddystrybutorowych (praktycznie czterech ADP) jednocześnie, dzięki użyciu systemu monitoringu Tank Ranger 5, sygnalizującego nieszczelność hydrauliki w sposób wizualny oraz dźwiękowy

 • wizualizacja sprawności ADP dzięki zastosowaniu głowicy EMR3

 • gwarancja bezpieczeństwa pożarowego dzięki zastosowaniu podzespołów agregatu, posiadających certyfikat Ex

 • możliwość uzyskania alarmu o wycieku w hydraulice ADP za pośrednictwem modemu

 • pełna kontrola nad paliwem (dostawy i wydawanie) w przypadku zainstalowania ADP, AUDIS, Tank Ranger 4

edge
Petroster © 2015