edge banner
Stacks Image 1621

Zawory przeciwprzepełnieniowe

mają na celu zabezpieczyć zbiornik przed przelaniem go powyżej dopuszczalnego maksymalnego poziomu cieczy wewnątrz zbiornika. Dzieje się to poprzez automatyczne ograniczenie przepływu cieczy podczas dostawy paliwa w momencie, kiedy osiągnie ona poziom alarmowy w zbiorniku. Montuje się je na rurze spustowej wewnątrz zbiorników magazynowych substancji ciekłych.
Są zabezpieczeniem obowiązkowym. Nie stanowią zabezpieczenia przed przedostaniem się ognia.

Zawory przeciwprzepełnieniowe ZPP są częścią składową pakietu "Bezpieczny zbiornik”, który został laureatem pierwszej edycji GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska.
Pakiet "Bezpieczny zbiornik" dostał również najbardziej prestiżowe nagrody  -
"Produkt Roku 2005" oraz "Grand Prix Prezesa UDT" podczas XII Międzynarodowych Targów "Stacja Paliw" w 2005r.

PETROSTER posiada w swojej ofercie dwie grupy zaworów przeciwprzepełnieniowych: ZPP-1 i ZPP-2.

Stacks Image 2125

Zawory zabezpieczające przed przepełnieniem ZPP-1

przeznaczone są do podziemnych zbiorników magazynowych stacji paliw wyposażonych w rurę zlewową DN100. Korpus wykonany jest ze stopu aluminium a pływak ramieniowy z tworzywa. Urządzenie posiada obudowę wzmocnioną "c" oraz dopuszczenia do stosowania w strefie "0" - grupa „II” kategoria „1”.

Montaż zaworu odbywa się poprzez włożenie zaworu do rury spustowej od zewnątrz zbiornika, dzięki czemu wszelkie prace montażowe i konserwacyjne odbywają się bez konieczności rozdeklowania zbiornika. W klapce znajduje się tzw. zaworek obejściowy, który po zamknięciu klapki w wyniku przepełnienia zbiornika i wyłączeniu zaworu głównego autocysterny, pozwala spuścić nadmiar paliwa znajdującego się w wężu autocysterny. Jeśli nie nastąpi wyłączenie zaworu głównego autocysterny, zaworek obejściowy zamyka się.

Przeznaczony jest dla rynku petrochemicznego, w szczególności stacji paliw.
Zawory posiadają
Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 04ATEX068X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są zgodnie z normami: PN-EN 1127-1:2011, PN-EN 13463-1:2010 oraz PN-EN 13463-5:2012.

Dokumentacja ZPP-1

Stacks Image 2100

Zawory zabezpieczające przed przepełnieniem ZPP-2


przeznaczone są do podziemnych oraz naziemnych zbiorników magazynowych produktów ciekłych, dzięki czemu mogą być używane zarówno do spustu grawitacyjnego, jak i ciśnieniowego. Pływak, klapka i elementy sprzęgające, wykonane są ze stali kwasoodpornej, a korpus w zależności od wykonania, ze stali węglowej lub stali kwasoodpornej.
Zakończony jest obustronnie gwintem wewnętrznym DN100, a jego montaż odbywa się przez nakręcenie zaworu na rurę spustową wewnątrz zbiornika. Przeznaczony jest do montażu na rurze zlewowej DN100 wewnątrz zbiornika, ale może być stosowany do rury DN80 przez zastosowanie redukcji.
Urządzenie posiada obudowę wzmocnioną "c" oraz dopuszczenia do stosowania w strefie "0" - grupa „II” kategoria „1”.

Przeznaczony jest dla rynku petrochemicznego, w szczególności stacji paliw.
Zawory posiadają
Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 04ATEX068X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są zgodnie z normami: PN-EN 1127-1:2011, PN-EN 13463-1:2010 oraz PN-EN 13463-5:2012.

Dokumentacja ZPP-2

Petroster © 2015