edge banner
Stacks Image 1607

Zawory oddechowe

regulują ciśnienie oraz podciśnienie panujące wewnątrz zbiornika w sposób automatyczny, zabezpieczając przed wzrostem ciśnienia i podciśnienia, powyżej dopuszczalnych wartości. Montuje się je na końcach rurociągów instalacji oddechowych zbiorników magazynujących substancje ciekłe. Są zabezpieczeniem obowiązkowym. Nie stanowią zabezpieczenia przed przedostaniem się ognia.

PETROSTER posiada w swojej ofercie zawory oddechowe podciśnieniowo-nadciśnieniowe EFA.

Stacks Image 429

Rozwiązania dla przemysłu


Zawory oddechowe z grupy EFA

są zaworami podciśnieniowo-nadciśnieniowymi, charakteryzującymi się dużą przepustowością i wykonanymi w całości ze stali kwasoodpornej.
Występują w rozmiarach przyłącza
DN50, DN80, DN100 oraz DN150, z przyłączem gwintowym lub kryzowym. Standardowe nastawy pełnego otwarcia na ciśnienie/podciśnienie to 1,4kPa/-0,25kPa, ale mogą być wykonane według potrzeb danej instalacji.

Ze względu na pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej, łącznie z elementami zaworu oddechowego, możliwe jest jego zastosowanie z każdym rodzajem medium z gwarancją odporności na możliwe reakcje chemiczne. Również dostępne rozmiary
od 2” do 4" oraz dopuszczenia do grup wybuchowości IIA i IIB1 lokują ten produkt na rynku szeroko pojętego przemysłu, wymagających instalacji rynku petrochemicznego, instalacji paliwa lotniczego, w obiektach wojskowe, czy w instalacjach wymagających dużej przepustowości lub większej średnicy niż 2”.

Mogą być stosowane na instalacjach oparowych każdego rodzaju płynnych, a przy zastosowaniu na instalacji rurowego przerywacza płomienia deflagracji, może być stosowany również z substancjami łatwopalnymi, o grupie wybuchowości zgodnej z dopuszczeniami przerywacza płomienia. Jest to nowoczesny, niezawodny produkt najwyższej jakości, o prawdopodobnie najmniejszych w tym segmencie rynku wymiarach i najniższej masie.
Zawory posiadają siatkę zabezpieczającą przed dostaniem się nieczystości na elementy ruchome zaworu oraz daszek, dlatego są odporne na warunki atmosferyczne i mogą być stosowane na otwartej przestrzeni.
Standardowe ciśnienie otwarcia:
wydechu: 1,4kPa
wdechu: -0,25kPa

Wykonane są zgodnie z normami:
PN-EN ISO 16852:2012, PN-EN-1127-1:2011, PN-EN13463-1:2010 i PN-EN 13463-5:2012.

Dokumentacja EFA

Opis oznaczeń zaworów oddechowych grupy EFA

Stacks Image 2090
Petroster © 2015