edge banner
Stacks Image 1552

Aramatura zabezpieczająca

Eksploatacja zbiorników i instalacji paliwowych wymaga szczególnych zabezpieczeń ze względu na właściwości palne przechowywanych produktów. Jesteśmy certyfikowanym producentem armatury zabezpieczającej:

  • przerywaczy płomienia

  • zaworów antydetonacyjnych

  • zaworów oddechowych

  • zaworów przeciwprzepełnieniowych

Stacks Image 344

Grupa PPD-01

Stacks Image 351

Grupy IFA

Przerywacze płomienia deflagracji

są podstawowym i obowiązkowym zabezpieczeniem przed przedostaniem się płomienia do wnętrza rurociągu. Montuje się je na końcach rurociągów instalacji magazynujących substancje łatwopalne. Są zaliczane do I i II grupy, czyli wszędzie gdzie występują opary oraz istnieje ryzyko wejścia ognia do wewnątrz rurociągu z łatwopalnymi oparami.

Posiadamy w swojej ofercie dwie grupy przerywaczy płomienia deflagracji:
- PPD-01 stosowane powszechnie na stacjach paliw
- IFA stosowane w instalacjach petrochemicznych, przemyśle itp.

Stacks Image 364

Grupa PPD-02

Stacks Image 371

Grupa DFA

Przerywacze płomienia detonacji

są podstawowym i obowiązkowym zabezpieczeniem przed przedostaniem się detonacji powstałej w rurociągu, do wnętrza zbiornika magazynującego substancje łatwopalne zaliczane do grupy I. Zapobiega również przed rozprzestrzenianiem się powstałego w zbiorniku ognia na rurociągi oddechowe oraz na inne zbiorniki skolektorowane tym rurociągiem oddechowym.

Posiadamy w swojej ofercie dwie grupy przerywaczy płomienia detonacji:
- PPD-02 stosowane powszechnie na stacjach paliw
- DFA stosowane w instalacjach petrochemicznych, przemyśle itp.

Stacks Image 384

Grupa PPD-01/ZO2

Stacks Image 391

Grupa IFA+EFA

Końcowe przerywacze płomienia deflagracji z zaworem oddechowym

są szczególnym rodzajem przerywaczy płomienia deflagracji. Oprócz podstawowej funkcji, jaką jest zabezpieczeniem przed przedostaniem się płomienia do wnętrza rurociągu, reguluje również ciśnienie oraz podciśnienie panujące wewnątrz zbiornika.

Posiadamy w swojej ofercie dwie grupy końcowych przerywaczy płomienia deflagracji z zaworami oddechowymi:
- ZO2 stosowane powszechnie na stacjach paliw
-
IFA+EFA stosowane w instalacjach petrochemicznych, przemyśle itp.

Stacks Image 1969

Grupa EFA

Zawory oddechowe

regulują ciśnienie oraz podciśnienie panujące wewnątrz zbiornika w sposób automatyczny, zabezpieczając przed wzrostem ciśnienia i podciśnienia, powyżej dopuszczalnych wartości. Są zabezpieczeniem obowiązkowym. Nie stanowią zabezpieczenia przed przedostaniem się ognia.

Posiadamy w swojej ofercie grupę zaworów oddechowych:
-
EFA stosowane w instalacjach petrochemicznych, przemyśle itp.

Stacks Image 404

Grupa ZPP-1

Grupa ZPP-2

Zawory przeciwprzepełnieniowe

mają na celu zabezpieczyć zbiornik przez automatyczne ograniczenie przepływu cieczy podczas dostawy paliwa w momencie, kiedy osiągnie ona poziom alarmowy w zbiorniku. Montuje się je na rurze spustowej wewnątrz zbiorników magazynowych substancji ciekłych. Należą do obowiązkowego zabezpieczenia zbiorników. Nie stanowią zabezpieczenia przed przedostaniem się ognia.

Posiadamy w ofercie dwie grupy zaworów przeciwprzepełnieniowych:
- ZPP-1 najczęściej stosowane na stacjach paliw
- ZPP-2 możliwość wykonania ze stali kwasoodpornej


Łsaduję...
Petroster © 2015